Ricocheting Orange

Giải đố

Ricocheting Orange

Casual game với trái cây. Chúng ta có một quả cam nhỏ màu xanh lá cây trong một quả cam ở giữa màn hình và bạn phải cố gắng giữ quả cam nhỏ màu xanh lá cây trong quả cam và kiếm điểm trong màn hình bắt đầu. Dần dần, tốc độ của trò chơi được tăng lên và khiến bạn bối rối. Chúc vui vẻ!

Trò chơi "Giải đố" tương tự