Rich Huat

Giải đố

Rich Huat

Một trò chơi giải đố ghép ô, luật chơi khá đơn giản. Click những con cá giống nhau với số lượng từ 2 trở lên để làm biến mất chúng và 4 con để dành được điểm. Vượt qua điểm và sang ván tiếp theo. Chúc bạn thành công

Trò chơi "Giải đố" tương tự