Retro Cars Jigsaw

Giải đố

Retro Cars Jigsaw

Đây là trò chơi ghép hình với những chiếc xe cổ. Chọn hình ảnh với chiếc xe cổ yêu thích của bạn và kéo các mảnh ghép vào đúng vị trí để có được hình ảnh của chiếc xe cổ điển ban đầu.

Trò chơi "Giải đố" tương tự