trochoi.io

Cứu hộ cá

Arcade

Cứu hộ cá

Rescue fish là một trò chơi thú vị. Tất cả những gì bạn phải làm là cứu những con cá vô tội khỏi những con cá độc ác. Trước hết, bạn phải bắn một bong bóng khí từ con cá bạn lấy được. Đánh đuổi con cá xấu xa và tiếp theo là ném nó vào các lồng để giải cứu những con cá vô tội. Trong thời gian chờ đợi thu thập tiền xu và ghi càng nhiều càng tốt.

Trò chơi "Arcade" tương tự