trochoi.io

Red Man Imposter

ArcadeGiải đố

Red Man Imposter

Trò chơi platformer giải đố đầy thử thách với rất nhiều cấp độ để bạn hoàn thành. Hãy di chuyển thật chính xác, ban đầu bạn có thể tự do đi qua các khối, nhưng các khối sẽ biến thành thể rắn ngay sau đó. Hoàn thành các cấp độ để chứng tỏ mình là người biết dùng não!