Red and Green 2

Giải đố

Red and Green 2

Hãy tính toán và lập kế hoạch giúp con quái vật màu đỏ và xanh lục lấy được kẹo. Di chuyển khẩu pháo đến vị trí chính xác và nhắm cẩn thận các mục tiêu để hoàn thành mọi cấp độ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự