Reckless Tetriz

ArcadeGiải đố

Reckless Tetriz

Đây là trò chơi xếp hình khối đơn giản nơi người chơi xếp khối thành hàng để ăn chúng và vượt cấp. Trò chơi sẽ kết thúc khi các khối vượt quá đường giới hạn.