trochoi.io

Real Bottle Shooter Game

Bắn súng

Real Bottle Shooter Game

Một xu hướng bắn súng chai mới. Hãy cùng vui chơi phá vỡ những chiếc chai với khả năng bắn súng giỏi của bạn. Có nhiều môi trường trong trò chơi mô phỏng này, bạn có thể phá vỡ các chai bằng đạn và với các lựa chọn 3d bắn súng bắn chai. Bạn có thích các trò chơi bắn súng như trò chơi mô phỏng bắn chai 3D điên cuồng, v.v. khởi động nhà cung cấp dịch vụ.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự