trochoi.io

Rains of Fire

.IOPhổ thông

Rains of Fire

Bạn đang mắc kẹt giữa dung nham nóng chảy và những tảng băng. Giúp những mảnh dung nham hoặc mảnh băng rơi xuống đúng vị trí.