Ragduel

3DArcade

Ragduel

Bạn đã sẵn sàng cho trận chiến chưa? Xem ai tiêu diệt kẻ địch nhanh hơn! Di chuyển nhanh, bắn chính xác, tính toán thời điểm bóp cò, bạn có thể giải quyết mọi thứ bằng cách một cú head shoot! Chơi thử ngay!