Racing Cars Memory

Giải đố

Racing Cars Memory

Đây là trò chơi trí nhớ với những chiếc xe đua. Chạm vào các thẻ để lật và tìm hai thẻ có cùng ô tô trong đó. Trò chơi này có ít cấp độ và cách bạn tiến bộ trong trò chơi, nó sẽ có nhiều thẻ hơn. Bạn sẽ chơi với tối đa 32 thẻ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự