RacerKing

3DArcade

RacerKing

Một trận chiến sinh tử, đòi hỏi bạn phải phản ứng thật nhanh. Điều khiển xe đua tránh khỏi những cái bẫy chết người của đối thủ, hoặc đặt bẫy để triệt hạ chúng. Mục tiêu duy nhất là sinh tồn.