Race Cars Jigsaw

Giải đố

Race Cars Jigsaw

Race Cars Jigsaw là trò chơi giải đố và ghép hình trực tuyến miễn phí. Để bắt đầu chơi, hãy chọn chế độ chơi mong muốn. Có ba chế độ: Dễ với 25 miếng, Trung bình với 49 miếng và Khó với 100 miếng. Ghép hoàn chỉnh hình ảnh đầu tiên để mở khóa hình ảnh tiếp theo. Bạn có thể hoàn thành cả 12 cấp độ chứ? Dùng chuột để kéo và thả các mảnh ghép vào đúng vị trí. Trò chơi không giới hạn thời gian.

Trò chơi "Giải đố" tương tự