Punkte Verbinden

Arcade

Punkte Verbinden

Chụp và kéo các dấu chấm để kết nối đường dẫn tuần tự cho mỗi hình dạng. Hãy để bộ não của bạn hoạt động trên trò chơi này! Các tính năng: • Phong cách chơi câu đố giải trí • Một số cấp độ trong 3 thế giới

Trò chơi "Arcade" tương tự