trochoi.io

Pump Air And Blast the Balloon

Arcade

Pump Air And Blast the Balloon

Bơm không khí vào quả bóng thật nhanh để làm nổ bóng và ghi điểm. Di chuyển cần bơm lên và xuống nhanh hơn để hoàn thành cấp độ trước khi hết thời gian. Cùng chơi nào!

Trò chơi "Arcade" tương tự