Pull The Pin

3DArcade

Pull The Pin

Đặt tất cả các quả bóng nhỏ vào đường ống. Bạn nên xem xét cách mở chốt, và đừng để bom làm nổ những quả bóng nhỏ!