Public Park Differences

Nhấp chuộtGiải đố

Public Park Differences

Đây là trò chơi giải đố Spot đặc biệt, nơi người chơi phải tìm ra ít nhất 5 điểm khác biệt giữa hai hình ảnh gần giống nhau. Nhấn vào điểm khác biệt bằng chuột hoặc touch pad.