Protect Red Indian Man

Arcade

Protect Red Indian Man

Bảo vệ người đàn ông Ấn Độ da đỏ khỏi súng phun lửa bằng cách di chuyển sang trái hoặc phải. Hoàn thành nhiệm vụ để ghi điểm và đạt kỷ lục cao. Thưởng thức nào!

Trò chơi "Arcade" tương tự