trochoi.io

Kế hoạch vượt ngục

ArcadePhổ thông

Kế hoạch vượt ngục

Những tù nhân này bị kết án oan, họ chưa bao giờ phạm tội. Vì thế, họ lên kế hoạch vượt ngục để đòi lại công lý cho mình. Giúp họ tìm cách vượt ngục thành công.