trochoi.io

Bậc thầy vượt ngục

3DArcade

Bậc thầy vượt ngục

Lần này bạn vào vai một phạm nhân vượt ngục cùng đồng bọn. Tìm đường thoát hiểm, đề phòng lưới điện và cảnh sát tuần tra. Nếu bị bắt, bạn phải chơi lại từ đầu. Đưa đồng bọn ra ngoài thật nhanh!