Máy rửa áp lực

3DArcade

Máy rửa áp lực

Sử dụng máy phun áp lực để rửa sạch tất cả bùn bám trên đồ đạc, đồ chơi, v.v., nó sẽ trở nên sạch sẽ như mới.