Power Light

Giải đố

Power Light

Thử thách dành cho bạn trong trò chơi này là xoay các ô, làm thế nào để tạo kết nối trực tiếp từ pin đến bóng đèn để phát sáng, ở các cấp độ cao hơn, bạn sẽ phải thắp sáng từ 2 ô trở lên để hoàn thành thử thách.

Trò chơi "Giải đố" tương tự