Popular War

ArcadePhổ thông

Popular War

Muốn biết cảm giác nổi tiếng hơn như nào thì trò chơi này dành cho bạn. Làm thế nào để trở nên nổi tiếng Thu thập những người theo dõi từ mọi nơi trên bản đồ. Thu hút những người theo dõi của người chơi khác để loại bỏ họ, Dẫn dắt hàng trăm người và cho họ thấy ai là ông chủ. Nhấp vào chuột để chỉ đường cho Người chơi.

Trò chơi "Phổ thông" tương tự