trochoi.io

Pop The Sugar

Arcade

Pop The Sugar

Đập nhiều viên đường nhất có thể. Một số viên đường khó vỡ hơn so với những viên đường khác. Đừng để hết thời gian! Tính năng: - Độ khó tăng dần - Những viên đường trắng và nâu lạ mắt? Chúng tôi có cả hai! - Âm nhạc giải trí và hiệu ứng âm thanh - Trò chơi bất tận

Trò chơi "Arcade" tương tự