Pop The Bug

Arcade

Pop The Bug

Làm nổ nhiều sâu bọ càng tốt. Một số sâu bọ được bảo vệ bởi bong bóng. Bắn bong bóng, và sau đó làm nổ sâu bọ. Đừng để hết thời gian! Các tính năng: - Increasing difficulty - Pop all kinds of bugs including ladybirds, grasshoppers, cockroaches, ants, bees, butterflies and more. - Calming music and sound effects - Endless gameplay

Trò chơi "Arcade" tương tự