Pop Pop Rush

Giải đố

Pop Pop Rush

Ghép ít nhất 3 quả bóng cùng màu và làm cho chúng bật lên. Số bóng nhiều hơn sẽ nhận được nhiều điểm hơn và tăng sức mạnh giúp bạn có được Pop Pop Rush!

Trò chơi "Giải đố" tương tự