trochoi.io

Pop it Fidget

Bé traiBé gái

Pop it Fidget

Trong trò chơi này, nhiệm vụ của bạn là chạm vào tất cả các vòng tròn trên mỗi món đồ chơi có hình dạng khác nhau chỉ với một click chuột. Có rất nhiều cấp độ chơi với độ khó tăng dần đang đợi bạn chinh phục đấy, chúc may mắn!