trochoi.io

Police Multi Level Car Parking Games

Bé traiĐua xe

Police Multi Level Car Parking Games

Police Multi Level Car Parking Games là một trò chơi mô phỏng đỗ xe, thử thách sự khéo léo của bạn. Hãy lái chiếc xe cảnh sát và đỗ xe vào các vị trí được đánh dấu theo hướng dẫn của người bảo vệ. Đừng lái xe ra khỏi đường. Cố gắng tránh các chướng ngại vật và những chiếc xe đang đỗ khác.