Police Cars Jigsaw

Giải đố

Police Cars Jigsaw

Police Cars Jigsaw là trò chơi ghép hình mà bạn cần tạo hình ảnh xe cảnh sát, với các mảnh hình ảnh. Vì vậy, bạn cần phải kéo và đặt các mảnh vào đúng vị trí càng nhanh càng tốt để có được hình ảnh.

Trò chơi "Giải đố" tương tự