trochoi.io

Xe cảnh sát và kẻ trộm

Đua xeBắn súng

Xe cảnh sát và kẻ trộm

Xe cảnh sát và kẻ trộm là một trò chơi hành động 3D mà bạn cần phải thoát khỏi xe cảnh sát và thu thập tiền cùng một lúc, trong chế độ sinh tồn này. Hãy thu thập thật nhiều tiền cho đến khi bạn chết ...