trochoi.io

Pokey Balls

ArcadePhổ thông

Pokey Balls

Trong trò Pokey Balls, bạn phải ném bóng lên một cách quyết đoán để đưa bóng lên thật cao. Bạn ném bóng càng cao, bạn càng kiếm được nhiều điểm. Khi bóng bắt đầu rơi, chọn vị trí thích hợp để bắt bóng và tiếp tục ném. Ghi điểm thật cao để đạt được những phần thưởng hứa hẹn. Trò chơi Pokey Balls với hơn 50 cấp độ khác nhau cho bạn chơi hoài không chán.