Plof

ArcadeNhấp chuột

Plof

Một trò chơi arcade đơn giản. Có vài quả bóng đang chống đối, sử dụng 2-3 click. Thử thách bản thân liệu bạn có thể kiếm được bao nhiêu điểm.