Planetz: Bubble Shooter

ArcadePhổ thôngBắn súng

Planetz: Bubble Shooter

Du hành qua vũ trụ bao la, làm nổ ít nhất 3 hành tinh cùng màu trong trò chơi vô tận. Ghi càng nhiều điểm càng tốt để lập kỷ lục thật cao!