trochoi.io

Planets Match 3

ArcadeKim cương

Planets Match 3

Hoán đổi các khối để tạo thành nhóm ít nhất 3 hành tinh giống hệt nhau nằm thẳng hàng theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Ghép cho đến khi đạt đủ số hành tinh cần thiết. Mỗi cấp độ bao gồm đủ loại hành tinh đa dạng để bạn chơi cùng.