trochoi.io

Plane Touch Gun

Bắn súng

Plane Touch Gun

Trong trò chơi này, bạn cần phải bảo vệ căn cứ khỏi máy bay của kẻ thù. Bắn chúng và phá hủy tất cả máy bay trước khi chúng bắn bạn. Các máy bay lớn hơn bạn cần phải bắn nhiều lần hơn để tiêu diệt. Vì vậy, hãy theo dõi tình hình của bạn và tiêu diệt nhiều máy bay hơn bạn có thể. Khi trò chơi kết thúc, bạn có thể xem trực tiếp thêm nếu bạn đoán được vị trí của trái tim.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự