trochoi.io

Pizza Ninja Mania

Arcade

Pizza Ninja Mania

Nguyên liệu bánh pizza, kỹ năng cắt lát ninja cần thiết! Khách hàng cần được phục vụ nhanh chóng và cũng thích xem giải trí. Vì vậy, lấy một con dao và làm công việc của bạn! Chơi ở mỗi chế độ trò chơi và là người giỏi nhất! Ngoài ra các loại tiền thưởng mới đang chờ đợi!

Trò chơi "Arcade" tương tự