trochoi.io

Pixelcraft Hidden Diamond Blocks

Arcade

Pixelcraft Hidden Diamond Blocks

Pixelcraft Hidden Diamond Blocks là một trò chơi trực tuyến tuyệt vời với những đồ vật bị ẩn. Tìm ra các khối kim cương ẩn trong các hình ảnh được chỉ định. Mỗi cấp độ có 10 khối kim cương ẩn. Tổng cộng có 6 cấp độ. Thời gian có hạn vì vậy hãy nhanh chóng và tìm tất cả các đối tượng trước khi hết thời gian. Bấm nhầm chỗ nhiều lần sẽ giảm thời gian đi 5 giây. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi.

Trò chơi "Arcade" tương tự