trochoi.io

Pixel Zombies

Hành độngArcade

Pixel Zombies

Zombie đã xâm chiếm các thành phố. Cả thế giới nằm dưới sự kiểm soát của chúng. Bạn cần phải giết những zombie đến. Đừng để quá muộn. Cứu các thành phố khỏi cuộc xâm lược và vượt qua các cấp độ và kết thúc trò chơi.