trochoi.io

Pixel Zombie Die Hard.IO

Bắn súng

Pixel Zombie Die Hard.IO

Pixel Zombie Die Hard là một trò chơi bắn súng mà bạn cần phải hoàn thành một nhiệm vụ tiêu diệt được chỉ định, tiêu diệt những zombie khó chịu đó và bảo vệ ngôi nhà của bạn.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự