trochoi.io

Thế giới pixel

3DArcade

Thế giới pixel

Bạn có thể tạo và sửa đổi toàn bộ vương quốc trong trò chơi mô phỏng tòa nhà kỳ diệu này. Khám phá những khu vực rộng lớn của nó và để trí tưởng tượng của bạn bay bổng. Bạn cũng có thể thử rất nhiều công cụ và vật phẩm thú vị trong chuyến hành trình của mình.