Pixel Slime

ArcadePhổ thông

Pixel Slime

PIXEL SLIME là một nền tảng tự động duy nhất thách thức bạn đạt được điểm THẤP NHẤT có thể. Nhảy, xoắn và lướt theo cách của bạn qua 40 cấp độ thử thách trong khi cố gắng tránh cái chết. Trò chơi này sẽ khiến bạn quay trở lại.