trochoi.io

Pixel Hunting.IO

.IOBắn súng

Pixel Hunting.IO

Pixel Hunting là một trò chơi yêu cầu bạn cầm khẩu súng trước mặt trước khi bắt đầu. Sau đó, bạn phải săn một số lượng động vật cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.