Pirates! The Match-3

Giải đố

Pirates! The Match-3

Hoán đổi và kết hợp ít nhất 3 viên ngọc cùng loại để loại bỏ chúng khỏi cuộc phiêu lưu cướp biển thú vị này! Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ở mọi cấp độ và cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao!

Trò chơi "Giải đố" tương tự