trochoi.io

Pirate Defender Shooting

Bắn súng

Pirate Defender Shooting

Cướp biển đã tìm thấy một bản đồ kho báu và cần sự giúp đỡ của bạn để tìm thấy nó. Họ phải tìm đường trên một hòn đảo xác sống, nhiệm vụ của bạn là phải giúp họ và đánh bại tất cả những người đã chết!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự