Pirate Adventure

Phiêu lưuGiải đố

Pirate Adventure

Blackbeard có một kho báu bí mật và bạn cần thu thập các mảnh bản đồ để tìm ra kho báu! Giải các câu đố toán học để khôi phục các phần bản đồ còn thiếu và tìm kho báu!