Ping Pong Ball

Arcade

Ping Pong Ball

Cùng chơi trò ping pong ball, thu thập tiền xu và ghi điểm. Tốc độ bóng sẽ nhanh dần. Chạm vào màn hình hoặc sử dụng các phím mũi tên lên/xuống trên bàn phím hoặc nút lên/xuống trên game pad để di chuyển gậy. Thưởng thức nào!

Trò chơi "Arcade" tương tự