Piggy In The Puddle

ArcadeGiải đố

Piggy In The Puddle

Một con heo và một bồn tắm? Nó không phù hợp lắm ... thêm bùn trong bồn tắm ngay lập tức, mọi thứ thật khác biệt! Heo thích lội trong bùn, ngay cả khi nó ở trong bồn tắm. Giúp nó đến bồn tắm ở mỗi cấp bằng cách làm cho nó lăn và ngã. Bạn có thể thay đổi hình dạng của nó: Khi nó tròn, nó cuộn và do đó có thể thu thập thức ăn cùng một lúc. Làm cho nó về hình vuông, và nó sẽ dừng lại rất nhanh, nó sẽ làm cho đầu của bạn quay cuồng. Vì vậy, heo sẽ tìm thấy bồn tắm của mình mỗi lần? Điều đó tùy thuộc vào bạn đấy!