trochoi.io

Pick Me Up

Bé trai

Pick Me Up

Bạn đã bao giờ muốn trở thành một tài xế chia sẻ chuyến đi chưa? Đưa đón khách hàng để kiếm tiền và thăng cấp. Khám phá thế giới và khám phá các di tích mới. Nhấn và giữ để lái xe, nhả để phanh, tránh va chạm, thu tiền và mở khóa những chiếc xe tuyệt vời.

Trò chơi "Bé trai" tương tự