Piano Steps

Arcade

Piano Steps

Chỉ có một quy tắc: Không chạm vào vạch trắng! Tất cả những gì trò chơi này yêu cầu ở bạn là những ngón tay nhanh nhạy và sự tập trung tuyệt đối!

Trò chơi "Arcade" tương tự