trochoi.io

Perfect Slices Online

3DBé trai

Perfect Slices Online

Bạn có biết điều gì là quan trọng nhất trong nấu ăn không? Đó là khâu chuẩn bị nguyên liệu! Vì vậy, chúng ta hãy cắt tất cả các loại rau. Đừng cắt gai. Việc cắt thái là nền tảng của nấu ăn. Hãy tập luyện nó thật tốt!